Artikkelen er tidligere publisert hos Frontir Media.
Tekst: Lars Tormod Jenset

Vi har tatt en prat med Norway Live TV.

Hva er tanken bak Norway Live?

– Tanken bak Norway Live er å skape en motpol i dagens mediebilde, der alt skal gå så raskt. Folk sier at de ikke har tid lenger, samtidig som tid brukt på sosiale medier bare øker og øker. Vårt innhold går sakte og er beroligende. Vi ønsker å lage digitalt leirbål som samler folk rundt norsk natur og kultur. Programmene er også helt uten forstyrrelser og reklameavbrudd, da Norway Live er 100% finansiert av historiefortellerne og destinasjonene rundt om i landet. Felles for dem er at alle har en historie å fortelle og et budskap å formidle.

Hvem er deres kunder?

– Våre kunder er kommuner, destinasjonsselskap, aktivitetstilbud, og andre som ønsker å formidle informasjon og historier, på en litt annerledes måte.

Hvem er dere seere?

– Våre målgrupper på seersiden er alt fra vanlige folk som bare trenger noe behagelig å hvile øynene på i en hektisk hverdag, til de som ønsker å orientere seg rundt et reisemål. Vi har helt åpen distribusjon, så vi har et bredt nedslagsfelt. Vi etterstreber at programmene treffer ønsket marked, med høy dekning og frekvens. Utover internett og lineær-TV kan Norway Live også sendes direkte på digitale reklameplakater, på en hotell-TV eller i et kontorlandskap. Det er kun fantasien som setter grenser for hvor man kan hvile øynene på en sakte-TV-sending.

Så hva er Norway Live sin forretningsidè?

– Forretningsideen er rett og slett at nok abonnenter fra reiselivsnæringen vil bidra til å lage nok innhold til en fantastisk TV-kanal. Vi har funnet en god balanse mellom relevant innhold fra avsender og godt innhold til mottaker. Dette vet vi, da vi i gjennomsnitt har 7 minutters seertid på tvers av distribusjonskanaler per døgn. Direktesendt innhold gir en stoppeffekt foran ferdiginnspilte reklamevideoer. Om du ligger på et hotellrom i Bergen og ser en direktesending fra Fløibanen, blir du ofte liggende å se på… og fordi programmet er flott, kanskje du til og med tar turen opp? Det har en både merkevarebyggendde og direkte salgsutløsende effekt for avsenderen av programmene.

Er det dyrt?

– Nei, pris per programdeltaker er svært rimelig. Produksjon og distribusjon gjøres nærmes automatisert fra våre servere lokalt her i Oslo. En Norway Live-produksjon skal gjerne gå over flere måneder eller år, 24 timer i døgnet. Da er vi avhengige av å kunne gjøre disse produksjonene for svært lav pris. Og det har vi fått til.

Ta kontakt på post@norwaylive.TV for å høre hva Norway Live kan gjøre for deg.