Fyr til fyr

«FYR TIL FYR» er norges kyst – fra nord til sør. Kystverkmusea er etatsmuseum for det norske Kystverket. Deres oppgave er å formidle, dokumenterer og utforske den sentrale delen av Norges kysthistorie. Med kameraer på Slettnes Fyr, Alnes Fyr, Andenes Fyr, Tungenes Fyr, Lindesnes Fyr – skal vi formidle dette gjennom et 24/7 Live program.

Del sendingen på sosiale medier